UCZNIOWIE

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020

 

4a

5a

5b

PONIEDZIAŁEK   

1.

w-f

-

j. polski

4

biologia

9

2.

przyroda

9

religia

21

w-f

-

3.

religia

21

wdr

2

j. polski

4

4.

muzyka

32

geografia

29

j. polski

4

5.

 

 

muzyka

32

matematyka

5

6.

 

 

informatyka 1

1

religia

21

7.

 

 

 

 

j. kaszubski

9

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK

1.

matematyka

8

j. angielski/ j. angielski

2/4

plastyka

10

2.

matematyka

8

j. angielski/ j. angielski

4/2

technika

10

3.

godz. wych.

9

matematyka

21

j. angielski/ j. angielski

11/2

4.

j. angielski

21

matematyka

9

w-f

-

5.

w-f

-

w-f

-

religia

21

6.

j. polski

4

 

 

informatyka 2

1

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

1.

w-f

-

historia

4

informatyka 1

1

2.

przyroda

9

religia

21

w-f

-

3.

j. polski

9

j. polski

2

matematyka

32

4.

historia

9

j. polski

2

geografia

29

5.

 

 

w-f

-

historia

4

6.

 

 

 

 

j. polski

6

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

1.

plastyka

10

informatyka 2

1

j. kaszubski

9

2.

technika

10

j. polski

4

j. kaszubski

9

3.

w-f

-

j. polski

4

muzyka

32

4.

religia

21

biologia

9

w-f

-

5.

matematyka

5

godz. wych.

2

matematyka

32

6.

j. polski

4

matematyka

5

j. polski

29

7.

 

 

w-f

-

godz. wych.

4

8.

 

 

w-f

-

 

 

 

 

PIĄTEK

1.

j. polski

6

plastyka

10

j. angielski/ j. angielski

11/9

2.

j. polski

6

technika

10

j. angielski/ j. angielski

11/2

3.

informatyka

1

j. angielski/ j. angielski

11/6

historia

4

4.

j. angielski

29

historia

4

j. polski

21

5.

j. angielski

29

matematyka

10

wdr

9

6.

matematyka

5

 

 

matematyka

32

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

6b

6c

PONIEDZIAŁEK

1.

j. angielski

11

historia

2

j. angielski

5

2.

matematyka

8

w-f

-

j. polski

5

3.

j. polski

29

matematyka

8

j. polski

5

4.

biologia

9

j. angielski

11

historia

2

5.

godz. wych.

10

geografia

29

biologia

9

6.

w-f

-

muzyka

32

w-f

-

7.

j. angielski 2

11

wdr

2

j. angielski 2

8

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK

1.

w-f

-

j. angielski 2

11

w-f

-

2.

informatyka 1/ j. angielski 2

1/11

biologia

9

religia

21

3.

geografia

29

j. polski

4

muzyka

32

4.

muzyka

32

plastyka

10

Informatyka 2/ j. angielski 1

1/4

5.

j. polski

9

technika

10

matematyka

8

6.

j. angielski 1

11

religia

21

geografia

29

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

1.

matematyka

8

j. polski

21

plastyka

10

2.

j. polski

2

matematyka

8

technika

10

3.

j. angielski 1/ informatyka 2

11/1

matematyka

8

j. polski

5

4.

religia

21

w-f

-

matematyka

8

5.

j. kaszubski

 

j. kaszubski

 

j. kaszubski

 

6.

j. kaszubski

 

j. kaszubski

 

j. kaszubski

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

1.

w-f

-

j. angielski

11

w-f

-

2.

historia

2

informatyka

1

j. polski

6

3.

plastyka

10

historia

2

matematyka

8

4.

technika

10

j. polski

4

matematyka

8

5.

matematyka

8

w-f

-

wdr

4

6.

j. polski

2

 

 

j. angielski 2

6

7.

j. angielski 2

11

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK

1.

w-f

-

religia

8

w-f

-

2.

religia

21

matematyka

8

historia

9

3.

historia

2

godz. wych.

8

j. polski

9

4.

wdr

9

w-f

-

godz. wych.

1

5.

matematyka

8

j. polski

4

informatyka 1/ j. angielski 2

1/21

6.

j. polski

2

j. polski

4

religia

21

7.

 

 

 

 

j. angielski 1

6

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

8b

poniedziałek

1.

geografia

29

matematyka

32

2.

j. polski

4

wos

2

3.

w-f

-

w-f

-

4.

matematyka

6

j. polski

4

5.

historia

4

j. polski

6

6.

wos

2

j. angielski

11

7.

edb

29

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

wtorek

1.

chemia

5

religia

21

2.

fizyka

5

j. niemiecki

6

3.

w-f

-

w-f

-

4.

j. niemiecki/j. angielski

6/11

wos

2

5.

j. angielski/j. niemiecki

11/4

geografia

29

6.

j. polski

2

chemia

5

7.

religia

21

j. polski

2

8.

historia

4

 

 

 

 

środa

1.

j. polski

5

j. angielski

11

2.

informatyka/j. angielski

32

edb

29

3.

w-f

-

w-f

-

4.

informatyka/j. angielski

1/11

matematyka

5

5.

j. polski

2

godz. wych.

29

6.

 

 

historia

4

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

czwartek

1.

chemia

5

j. polski

4

2.

matematyka

32

chemia

5

3.

biologia

9

matematyka

21

4.

j. niemiecki/j. angielski

6/11

informatyka

1

5.

j. angielski/j. niemiecki

11/9

religia

21

6.

religia

21

j. angielski

11

7.

 

 

biologia

9

8.

 

 

historia

4

 

 

piątek

1.

fizyka

5

matematyka

32

2.

matematyka

32

fizyka

5

3.

w-f

-

w-f

-

4.

matematyka

8

j. polski

2

5.

j. polski

2

fizyka

5

6.

wos

9

j. niemiecki

6

7.

godz. wych.

5

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

1a

1b

2a

poniedziałek

1.

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja informatyczna

1

edukacja informatyczna

1

2.

edukacja wczesnoszkolna

3

j. angielski

3

j. angielski

3

3.

edukacja wczesnoszkolna

3

w-f

-

edukacja wczesnoszkolna

3

4.

edukacja informatyczna

1

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

5.

 

 

edukacja wczesnoszkolna

3

w-f

-

6.

 

 

j. angielski

3

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

wtorek

1.

j. angielski

3

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

2.

edukacja wczesnoszkolna

3

w-f

-

edukacja wczesnoszkolna

3

3.

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

religia

3

4.

edukacja wczesnoszkolna

3

religia

3

edukacja wczesnoszkolna

3

5.

 

 

 

 

w-f

-

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

środa

1.

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

2.

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

3.

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

4.

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

j. kaszubski

3

5.

 

 

 

 

j. kaszubski

3

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartek

1.

religia

3

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

2.

w-f

-

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

3.

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

4.

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

w-f

-

5.

j. kaszubski

3

j. kaszubski

3

j. angielski

3

6.

j. kaszubski

3

j. kaszubski

3

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

piątek

1.

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

2.

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

edukacja wczesnoszkolna

3

3.

edukacja wczesnoszkolna

3

religia

3

edukacja wczesnoszkolna

3

4.

w-f

-

edukacja wczesnoszkolna

3

religia

3

5.

j. angielski

3

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

2b

3a

poniedziałek

1.

edukacja wczesnoszkolna

6

religia

4

2.

edukacja wczesnoszkolna

6

edukacja wczesnoszkolna

4

3.

edukacja wczesnoszkolna

6

edukacja informatyczna

4

4.

j. angielski

6

w-f

-

5.

religia

6

j. angielski

4

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

wtorek

1.

w-f

-

religia

4

2.

edukacja wczesnoszkolna

6

j. angielski

4

3.

j. angielski

6

edukacja wczesnoszkolna

4

4.

edukacja wczesnoszkolna

6

edukacja wczesnoszkolna

4

5.

edukacja wczesnoszkolna

6

edukacja wczesnoszkolna

4

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

środa

1.

edukacja wczesnoszkolna

6

edukacja wczesnoszkolna

4

2.

edukacja wczesnoszkolna

6

edukacja wczesnoszkolna

4

3.

edukacja wczesnoszkolna

6

w-f

-

4.

w-f

-

edukacja wczesnoszkolna

4

5.

edukacja informatyczna

1

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

czwartek

1.

edukacja wczesnoszkolna

6

eudukacja wczesnoszkolna

4

2.

edukacja wczesnoszkolna

6

edukacja wczesnoszkolna

4

3.

edukacja wczesnoszkolna

6

edukacja wczesnoszkolna

4

4.

w-f

-

edukacja wczesnoszkolna

4

5.

j. kaszubski

 

 

 

6.

j. kaszubski

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

piątek

1.

edukacja wczesnoszkolna

6

edukacja wczesnoszkolna

4

2.

religia

6

w-f

-

3.

edukacja wczesnoszkolna

6

edukacja wczesnoszkolna

4

4.

 

 

edukacja wczesnoszkolna

4

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Kontakt z nami

Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie 

ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno
tel.: (58) 673 87 76, e-mail: starzyno@wp.pl
www.szkolastarzyno.eu

Go to top