SZKOŁA

Czas pracy świetlicy:

PONIEDZIAŁEK     7.00- 15.30 
WTOREK                7.00- 15.30 
ŚRODA                   7.00- 15.30
CZWARTEK            7.00- 15.30 
PIĄTEK                   7.00- 15.00 

 

mgr Elżbieta Golla

opiekun świetlicy

 

Świetlica szkolna Zespołu Szkół w Starzynie jest miejscem, w którym uczniowie mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

 

Do świetlicy uczęszczają uczniowie oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Dzieci korzystają z sali świetlicowej, sali sportowej oraz z sali biblioteki szkolnej, gdzie mogą skorzystać z bogatych zbiorów bibliograficznych oraz Internetu.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, np. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze (pomoc w odrabianiu lekcji, czytelnictwo, gry i zabawy ruchowe, gry planszowe, zajęcia plastyczne i pobudzające wyobraźnię, bezpieczeństwo poruszania się po drogach publicznych i w środkach komunikacji, zasady ruchu drogowego, bezpieczeństwo w sieci, zajęcia ortograficzne).

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z gier i innych pomocy dydaktycznych zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są także turnieje, konkursy oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastycznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. Jedną z form zajęć są także zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych – oglądanie bajek, filmów i programów dla dzieci.

W świetlicy odbywają się zajęcia wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajanie ciekawości świata oraz kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany lub dowolny temat: rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu "dokończ zdanie", "nazwa na daną literę".

W świetlicy zwraca się szczególną uwagę na umiejętność współżycia i współdziałania w grupie. Uczniowie na początku każdego roku szkolnego tworzą swój własny regulamin świetlicy, pod którym każdy się podpisuje i wspólnie wieszają go w najbardziej widocznym miejscu w sali. Wychowawca wdraża uczniów do przestrzegania przyjętych zasad regulaminu i dba o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Przyzwyczaja też do utrzymania porządku i troski o wspólne mienie.

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Kontakt z nami

Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie 

ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno
tel.: (58) 673 87 76, e-mail:  sekretariat@szkolastarzyno.eu
www.szkolastarzyno.eu

Go to top