RODZICE

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA KONEFKI
W STARZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

 

02.09.2021 r. /czwartek/

- Godz. 16.00 - kl. VI - VIII SP /duża szkoła/

* spotkanie informacyjno - edukacyjne w sprawie szczepień uczniów od 12 roku życia i członków ich rodzin

* wybory klasowych rad rodziców

* sprawy bieżące

 

21.09.2021 r. /wtorek/

- Godz. 16.00 - kl. 0 - V SP

* mała szkoła - kl. Ia, Ib, IIIa

* duża szkoła - kl. 0a, 0b, IIa, IIIb

 

30.09.2021 r. /czwartek/

- Godz. 16.00

- zebranie nowej Rady Rodziców i Rady Szkoły z udziałem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego - sala nr 4

 

17.11.2021 r. /środa/

- Godz. 15.30 - kl. 0 - III SP

* mała szkoła - kl. Ia, Ib, IIIa

* duża szkoła - kl. 0a, 0b, IIa, IIIb

- Godz. 16.30 - kl. IV - VIII SP /duża szkoła/

 

24.01.2022 r. /poniedziałek/

- Godz. 15.30 - kl. 0 - III SP

* mała szkoła - kl. Ia, Ib, IIIa

* duża szkoła - kl. 0a, 0b, IIa, IIIb

- Godz. 16.30 - kl. IV - VIII SP /duża szkoła/

 

05.04.2022 r. /wtorek/

- Godz. 15.30 - kl. 0 - III SP

* mała szkoła - kl. Ia, Ib, IIIa

* duża szkoła - kl. 0a, 0b, IIa, IIIb

- Godz. 16.30 - kl. IV - VIII SP /duża szkoła/

 

13.06.2022 r. /poniedziałek/

- Godz. 15.30 - kl. 0 - III SP

* mała szkoła - kl. Ia, Ib, IIIa

* duża szkoła - kl. 0a, 0b, IIa, IIIb

- Godz. 16.30 - kl. IV - VIII SP /duża szkoła/

22.06.2022 r. /środa/

- Godz. 16.00

- zebranie Rady Rodziców i Rady Szkoły z udziałem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego - sala nr 4

 

Poza w/w terminami - mogą zostać zwołane, według potrzeb, dodatkowe zebrania z rodzicami.

 

W przypadku dodatkowych obostrzeń związanych z COVID-19 - zebrania stacjonarne zostaną zawieszone.

 

 

Menu Rodzice

Obecnie w skład Rady Szkoły 
Zespołu Szkół w Starzynie wchodzą:

 ► Przewodnicząca:
 
Monika Marszałek - rodzic (5a, 8a)

 ► Zastępca przewodniczącej:
 Agnieszka Czaja  - rodzic (5a, 8d)

 ► Sekretarz:
 Wioleta Chabowska - nauczyciel

 ► Skarbnik:
 Maria Ritz - nauczyciel

 

 ► Członek:
 Justyna Meter - rodzic (7b)

 ► Członek:
 Małgorzata Pogletke - rodzic (7b)

 ► Członek:
 Coleen Drzeżdżon - uczennica (8d)         

 ► Członek:
 Amelia Płotka - uczennica (8a)

 ► Członek:
 Kajetan Priebe - uczeń (7a)

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Kontakt z nami

Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie 

ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno
tel.: (58) 673 87 76, e-mail: starzyno@wp.pl
www.szkolastarzyno.eu

Go to top