RODZICE

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA KONEFKI
W STARZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA KONEFKI W STARZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

20.09.2022 r. /środa/

- Klasy 0 - III SP

* godz. 15.30 - 15.50 - zebranie ogólne z Dyrektorem szkoły

* godz. 15.50 - 16.30 - zebrania z wychowawcami klas

 

- Klasy IV - VIII SP

* godz. 16.30 - 16.50 - zebranie ogólne z Dyrektorem szkoły

* godz. 16.50 - 17.30 - zebrania z wychowawcami klas

 

28.09.2023 r. /czwartek/

- Godz. 16.00

- zebranie nowej Rady Rodziców i Rady Szkoły z udziałem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego - sala nr 4

 

16.11.2023 r. /czwartek/

- Godz. 15.30 - kl. 0 - III SP

- Godz. 16.30 - kl. IV - VIII SP

 

18.01.2024 r. /czwartek/

- Godz. 15.30 - kl. 0 - III SP

- Godz. 16.30 - kl. IV - VIII SP

 

18.04.2024 r. /czwartek/

- Godz. 15.30 - kl. 0 - III SP

- Godz. 16.30 - kl. IV - VIII SP

 

10.06.2024 r. /poniedziałek/

- Godz. 15.30 - kl. 0 - III SP

- Godz. 16.30 - kl. IV - VIII SP

 

19.06.2024 r. /środa/

- Godz. 16.00

- zebranie Rady Rodziców i Rady Szkoły z udziałem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego - sala nr 4

 

Poza w/w terminami - mogą zostać zwołane, według potrzeb, dodatkowe zebrania z rodzicami.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Władysława Konefki w Starzynie

mgr Artur Surmaj

Starzyno, 01.09.2023 r.

 

 

Menu Rodzice

Obecnie w skład Rady Szkoły 
w Starzynie wchodzą:

  Przewodnicząca:
 Monika Marszałek - rodzic, kl. VIIa

 Zastępca przewodniczącej:
Karolina Ceynowa  - rodzic, kl. Ib

► Sekretarz:
Maria Ritz - nauczyciel

 Skarbnik:
Agnieszka Czaja - nauczyciel

 Członek:
 Marta Nikholz - rodzic, kl. IIIb

 ► Członek:
 Magdalena Neumann - uczennica VIIIa

 ► Członek:
 Agata Rompa - uczennica VIIa          

 ► Członek:
 Karolina Drzeżdżon - uczeń VIII a SP

 ► Członek:
 Justyna Meter - nauczyciel

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Kontakt z nami

Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie 

ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno
tel.: (58) 673 87 76, e-mail:  sekretariat@szkolastarzyno.eu
www.szkolastarzyno.eu

Go to top