UCZNIOWIE

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych
województwa pomorskiego

We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po trzyletnim gimnazjum i po ośmioklasowej szkole podstawowej.

Państwa dzieci mogą wybrać szkołę spośród następujących typów szkół:

1.      licea ogólnokształcące,

2.      technika,

3.      branżowe szkoły I stopnia.

Dwa pierwsze typy szkół, tj. liceum ogólnokształcące oraz technikum, kończą się egzaminem maturalnym. Ponadto nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość Państwa dzieciom uzyskania zawodu. Ukończenie szkoły branżowej nie zamyka drogi uczniowi do zdania egzaminu maturalnego – absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę
w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale też przystąpienie do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości.

Dzięki dobrej współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (organów prowadzących szkoły) z Dyrektorami i Nauczycielami pomorskich szkół została przygotowana szeroka oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów/oddziałów gimnazjalnych i szkół podstawowych. Liczba oddziałów (klas) na rok szkolny 2019/2020 jest 2,5 razy większa niż w ubiegłym roku szkolnym. Jestem przekonana, że tak odpowiedzialne działania w obszarze organizacji pracy szkół zapewniają obiektywne i jednakowe zasady przyjęcia Państwa dzieci do pomorskich szkół/ placówek. Tegoroczne warunki rekrutacyjne są porównywalne z tymi, które obowiązywały w poprzednim roku szkolnym.

Szanowni Państwo,

Jestem świadoma, że proces rekrutacyjny, a z tym związana pewnego rodzaju konkurencja, wzbudza emocje i stwarza sytuacje stresowe dla Państwa oraz Państwa dzieci. Przede wszystkim jako matka, która przeżywała i przeżywa każdy egzamin swoich dzieci, chciałabym Państwa zapewnić, że wszystkie pomorskie szkoły zapewniają wysoki poziom edukacji oraz dbają o rozwój kompetencji każdego ucznia i, co jest bardzo ważne, zapewniają bezpieczne warunki nauki. Chciałabym podkreślić, że szkoła to nie budynek, ale przede wszystkim przestrzeń, czas i atmosfera, które pozwalają na wykreowanie dojrzałego
i samodzielnego młodego człowieka, potrafiącego podejmować odpowiedzialne decyzje.

Wybór szkoły to bardzo ważna decyzja – dotyczy bowiem miejsca, w którym uczeń powinien czuć się dobrze/komfortowo, miejsca, w którym będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania
i pogłębiać wiedzę teoretyczną i praktyczną, miejsca, w którym będzie czuł się doceniany.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam podstawowe założenia rekrutacyjne:

·         Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie dla absolwentów szkół podstawowych
i gimnazjum/oddziałów gimnazjalnych.

·         Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same.

·         W każdej szkole będą pracowały dwie odrębne komisje rekrutacyjne: jedna będzie rekrutowała uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga uczniów po szkole podstawowej.

·         Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych klasach i będą realizowali inne podstawy programowe.

·         Uczniowie po 8 letniej szkole podstawowej będą kontynuowali naukę w 4 letnim liceum lub 5 letnim technikum lub 3 letniej szkole branżowej, natomiast uczniowie po ukończeniu nauki w gimnazjum/ oddziałach gimnazjalnych będą kontynuowali naukę w 3 letnim liceum lub  4 letnim technikum lub  3 letniej szkole branżowej.

Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakładce: „Rekrutacja” znajdują się szczegółowe informacje związane z rekrutacją, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty, które ustalają zasady obowiązujące podczas rekrutacji.       
Dodatkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku uruchomiło specjalne numery telefonów,
pod którymi uzyskają Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące zasad rekrutacyjnych.

Informacje o numerach telefonów:

1.      Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego z siedzibą w Gdyni (miasta na pp: Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty: gdański, pucki, nowodworski, wejherowski) - starszy wizytator Marzena Lipka, tel.: 58 663 34 29

2.      Delegatura Kościerzyna (powiaty: chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski) 

- starszy wizytator Stefan Rymon-Lipiński, tel.: 58 694 09 86

3.      Delegatura Słupsk (powiaty: bytowski, lęborski, słupski i miasto na pp. Słupsk)

- starszy wizytator Jolanta Szlagor, tel.: 59 846 85 05

4.      Delegatura Tczew (powiaty: malborski, kwidzyński, starogardzki, sztumski, tczewski), starszy wizytator  Krzysztof Jezierski, tel.: 58 530 36 16.

 

Pytania mogą Państwo zadać również w formie elektronicznej:

reformaedukacji@kuratorium.gda.pl

kuratorium@kuratorium.gda.pl

 

Szanowni Państwo,

wyrażam nadzieję, że przegotowane przez kuratorium oświaty informacje są czytelne, zrozumiałe i wyczerpujące. Jako Pomorski Kurator Oświaty dołożę wszelkich starań, żeby otrzymali Państwo rzetelną informację i pomoc w zakresie zasad rekrutacyjnych.
W tym miejscu chciałabym również podziękować wszystkim Paniom i Panom Starostom,
Prezydentom i innym Organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne za współpracę i przygotowanie, wspólnie z Dyrektorami i Nauczycielami, pomorskich szkół/placówek oświatowych do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Z wyrazami szacunku

 

dr Monika Kończyk

Pomorski Kurator Oświaty

 

 

 

Samorząd Uczniowski

W obecnym roku szkolnym 2017/2018 w Samorządzie Uczniowskim zasiadają:

 • Rozalia Trotzka (IIIe gimnazjum) - przewodnicząca
 • Zuzanna Neumann (IIb gimnazjum) - zastępca

Odjazdy autobusów gimnazjum

Poniedziałek

 • 11:30 Starzyński Dwór, Parszkowo, Radoszewo;
 • 13:35 Strzelno, Łebcz, Starzyński Dwór, Parszkowo, Radoszewo;
 • 14:30 Strzelno; Mieroszyno, Swarzewo, Gnieżdżewo, Łebcz, Werblinia, Starzyński Dwór, Radoszewo, Parszkowo
 • 15:25 Strzelno,  Mieroszyno, Swarzewo, Gnieżdżewo, Łebcz, Werblinia, Starzyński Dwór, Radoszewo, Parszkowo

Wtorek

 • 11:30 Starzyński Dwór, Parszkowo, Radoszewo;
 • 13:00 Starzyński Dwór, Parszkowo, Radoszewo;
 • 13:35 Starzyński Dwór, Parszkowo, Radoszewo, Werblinia;
 • 14:30 Strzelno; Mieroszyno, Swarzewo, Gnieżdżewo, Łebcz, Starzyński Dwór, Radoszewo, Parszkowo
 • 15:25 Strzelno, Mieroszyno, Swarzewo, Gnieżdżewo, Łebcz, Werblinia, Starzyński Dwór, Radoszewo, Parszkowo

Środa

 • 13:00 Starzyński Dwór, Parszkowo, Radoszewo;
 • 13:35 Strzelno, Łebcz, Gnieżdżewo, Swarzewo,Starzyński Dwór, Parszkowo, Radoszewo;
 • 14:30 Strzelno,  Mieroszyno, Łebcz, Werblinia, Starzyński Dwór, Radoszewo, Parszkowo;
 • 15:25 Strzelno,  Mieroszyno, Swarzewo, Gnieżdżewo, Łebcz, Werblinia, Starzyński Dwór, Radoszewo, Parszkowo;

Czwartek

 • 11:30  Strzelno,  Mieroszyno, Swarzewo, Gnieżdżewo, Łebcz, Werblinia,  Starzyński Dwór, Radoszewo, Parszkowo;
 • 12:40 Łebcz,  Strzelno, Mieroszyno;
 • 13:00 Starzyński Dwór, Parszkowo, Radoszewo;
 • 13:35 Strzelno, Swarzewo, Gnieżdżewo, Łebcz, Starzyński Dwór, Radoszewo, Parszkowo;
 • 14:30 Strzelno, Gnieżdżewo, Łebcz, Werblinia,  Starzyński Dwór, Parszkowo, Radoszewo;
 • 15:25 Strzelno, Werblinia,  Starzyński Dwór, Parszkowo;

Piątek

 • 11:30 Starzyński Dwór, Parszkowo, Radoszewo;
 • 13:00 Starzyński Dwór, Parszkowo, Radoszewo;
 • 13:35 Strzelno, Gnieżdżewo, Łebcz, Starzyński Dwór, Parszkowo, Radoszewo;
 • 14:30 Strzelno,  Mieroszyno, Swarzewo, Gnieżdżewo, Łebcz, Werblinia, Starzyński Dwór, Radoszewo, Parszkowo

Przyjazdy autobusów

 • 7:15 Swarzewo (przystanek PKS przy drodze głównej - kościół)
 • 7:25 Łebcz (przystanek za wiaduktem)
 • 7:35 Starzyński Dwór (1. przystanek przy pomniku, 2. Trzy Gracki)
 • 7:15 Gnieżdżewo (przystanek PKS przy remizie strażackiej)
 • 7:15 Strzelno
 • 7:15 Mieroszyno
 • 7:20 Łebcz (1. przystanek przy SHR, 2. przystanek PKS prz kościele
 • 7:05 Połchówko
 • 7:08 Kłanino (wybudowania)
 • 7:10 Kłanino (przy kapliczce)
 • 7:12 Kłanino (przystanek PKS)

Odjazdy autobusów Kłanino, Połchówko

OD PONIEDZIAŁKU  DO CZWARTKU
12.00;12.15; 13.00; 14.00; 14.50; 15.25

PIĄTEK
12.00;12.15; 13.00; 14.00; 14.50;

KURS O GODZINIE 12.00 ZABIERA RÓWNIEŻ DZIECI
DO PARSZKOWA I RADOSZEWA
 

PRZYWOZY W KAŻDY PIĄTEK

Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI:

(przewoźnik P. Lewicki)

6.55- MIEROSZYNO

7.05- STRZELNO

7.15- STARZYŃSKI DWÓR –    KARWASZEWO

7.25 - RADOSZEWO

7.30 - PARSZKOWO

7.35-  KŁANINO POLA

W POZOSTAŁE DNI BEZ ZMIAN!!!

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Go to top